top of page

4.

Avtalsadministration

Behöver du se över dina avtal?

Har du dålig koll både på leverantörs och kundavtal?

 

Inga läser igenom dina avtal och uppdaterar dina system. Vi gör jämförelser och tipsar om vilka avtal som behöver uppdateras

 

Pris är 390 SEK per timme

bottom of page