top of page

1.

Administration

Inga hjälper till med all typ av administration.

Enkla uppgifter

Enklare administration som sortering, arkivering och registervård kostar 290 SEK per timme plus moms.

Lite svårare saker

Något mer avancerad administration som blanketthantering och uppdatering av rutiner kostar 350-390 SEK per timme plus moms.

Avancerad administration

Inga hjälper även till med mer avancerad administration som framtagande av nya policyer och upphandlingar för 390-450 

bottom of page